Uszkodzenie stożka rotatorów jest jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych ze strony stawu barkowego. Występuje przeważnie u osób po „czterdziestce” chodź niejednokrotnie zdążą się też u młodszych osób, które nadmiernie eksploatują swój bark.

Do osób szczególnie narażonych na ten uraz należą pracownicy zmuszeni utrzymywać ramiona powyżej linii barków, bądź sportowcy w dyscyplinach rzucanych lub innych wymagających utrzymywania ramion w górze. 

Głównymi przyczynami uszkodzeni stożka rotatorów są:

  • Uraz – często związany z uprawianiem sportu,
  • Uszkodzenie przewlekle – powtarzające się mikrourazy w wyniku długotrwałego przeciągania stawów.

Do objawów uszkodzenia stożka rotatorów zaliczyć możemy:

  • ból w stawie,
  • Ograniczenie zakresów ruchu, 
  • Osłabienie siły mięśniowej,
  • Ból przy unoszeniu ramienia w górę,
  • Przeskakiwanie lub trzeszczenie w stawie.

Leczenie i rehabilitacja zależne będą od wielu czynników, takich jak:

  • mechanizm urazu,
  • Dolegliwości bólowe,
  • Wieku, stanu pacjenta.

Nie należy zwlekać z podjęciem leczenia, gdyż sam proces rehabilitacji trwa około 6 miesięcy